Yenicekent Belediyesinin, 6360 sayılı Büyükşehir yasası gereği kamu tüzelkişiliği sona ermiştir.

Siteye git

(arşiv)
 
Siteye git
 
    IP adresiniz